L-4 -
  L-4/800 L-4/1000 L-4/1200
Ample de treball (m) 18 18 18
Capacitat (l) 800 1000 1200