Mechanical Markers -

Marcadors Mecànics (amb comandament central).