Marqueur Mécanique -

Marcadors Mecànics (amb comandament central).