Marqueur Mécanique

Marcadors Mecànics (amb comandament central).