Rodes control profunditat en tram central d'equip de sembra.