Independent hydraulic circuit kit -

Únicament en màquines equipades amb turbina hidràulica